Hakkında yol yardım

Ki?isel verilerimin nöbetlenmesi ve aktar?lmas?na de?gin olarak subaru.com.tr web sitesinde mevzi düz Tenvir Metni’ni linke t?klayarak okudum. 6698 Say?l? KVKK 5 (2) md tembihnca yal?nl?k r?zam olmaks?z?n verilerimin anlay??lenmesini mucip haller müstesna tutulmak kayd?yla, Subaru ürün ve hizmetlerinin semt?ma elan eksiksiz bir ?ekilde sunul

read more